Εφύρα Α.Ε. -Τηλέφωνο: +30 26510 68982-Fax: +30 26510 68982-E-mail: info@efyra.gr ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014